Gleditschkonferanse om konspirasjonsteorier på Trøndelag Teater

Lørdag 5. oktober kl. 12.00 åpner teatersjef Kristian Seltun dørene på Hovedscenen for paneldebatt om konspirasjonsteorier. Seltun ønsker å hedre motstandsmannen og grunnleggeren av Trøndelag Teater, Henry Gleditsch, og gjør det med en konferanse som vil reise ulike spørsmål annet hvert år. Tema i år er konspirasjonsteorier og fire av Norges fremste eksperter på feltet vil presentere både høyreekstreme, venstreekstreme og islamistiske konspirasjoner.

Konspirasjonsteorier synes å bli stadig mer utbredt. PST har nylig advart mot denne utviklingen, og mener å ha observert en radikalisering av norsk ungdom.

Det mest kjente eksemplet er teorien om Eurabia, som var blant Anders Behring Breiviks inspirasjonskilder. Teorien går i korthet ut på at det fins en sammensvergelse innenfor ”den herskende politiske elite” om å sørge for at det innvandrer så mange muslimer til Europa at den demografiske balansen forrykkes, slik at vår verdensdel blir muslimsk.  Før 22. juli trodde man at slike ideer kun sirkulerte mellom ytterliggående miljøer og på nettsteder som Gates of Vienna. I dag kan enhver som orker å lese kommentarfeltene i Norges største medier, konstatere at ulike varianter av eurabiatankegodset har stor utbredelse.

Også venstreorienterte og islamister sprer konspiratorisk tankegods. Forestillinger om at en verdensomspennende økonomisk elite eller en jødisk-amerikansk sammensvergelse trekker i trådene, er svært utbredte i flere miljøer. Spesielt unge mennesker oppsøker nettsteder som tilbyr enkle forklaringer på den komplekse globale virkeligheten.

Konferansens mål er å bidra til en allmenn bevisstgjøring om denne utviklingen. Foredragsholdere vil forklare hva de vanligste konspirasjonsteoriene handler om, hvordan de spres, og hvordan de tror at fenomenet kan bekjempes. Betydningen av et endret mediebilde, hvor internett blir viktigere parallelt med at det felles offentlige rom svekkes, vil også belyses.

Panelet

Øyvind Strømmen
Norges fremste ekspert på høyreekstremistiske miljøer. Forfatter av flere bøker om temaet, blant annet ”Det mørke nettet – om høyreekstremisme, kontrajihadisme og terror i Europa».

Frida Nome
Religionshistoriker og forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Har skrevet boken ”Martyrbrigadene” om unge mennesker som blir selvmordsbombere.

Hans Petter Sjøli
Journalist, historiker og forfatter av boken ”Mao, min Mao”, om den norske AKPml-bevegelsen. Har skrevet flere artikler i norske og internasjonale tidsskrifter om norsk venstreradikalisme.

Hallvard Moe
Professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Forsker på hva overgangen til en nettbasert mediehverdag betyr for den politiske debatten.

Gratis inngang!

Påmelding for publikum: Send SMS-melding TEATER til 2242.

Intervjuavtaler meldes inn til sissel.gronlie@trondelag-teater.no eller ring 41473757.

Pressekontakt:
Sissel Grønlie
informasjonsrådgiver
Telefon 73 80 51 31
Mobil 41 47 37 57

Your browser is too old to view this site properly. You will need to install any modern web browser in order to see this page properly.