Andreas Stoltenberg Granerud (Hjalmar Ekdal), Stine Fevik (Gina Ekdal), Christian Ruud Kallum (Relling) og Kathrine Thorborg Johansen (Hedvig)

Foto: Bengt Wanselius
For å lagre bildet må du høyreklikke på det og velge "lagre bilde som..." fra popup-menyen.