Andreas Stoltenberg Granerud (Hjalmar Ekdal) og Karl-Vidar Lende (Gregers Werle)

Foto: Bengt Wanselius
For å lagre bildet må du høyreklikke på det og velge "lagre bilde som..." fra popup-menyen.