Karl-Vidar Lende (Gregers Werle), Trond Peter Stamsø Munch (Grosserer Werle), Olve Løseth (Kammerherre Balle), Andreas Stoltenberg Granerud (Hjalmar Ekdal) og Janne Kokkin (Fru Sørby)

Foto: Bengt Wanselius
For å lagre bildet må du høyreklikke på det og velge "lagre bilde som..." fra popup-menyen.