Kristofer Hivju (O’Casey), Hans Petter Nilsen (Arturo Ui) og Cici Henriksen (Goodwill)

Foto: GT Nergaard
For å lagre bildet må du høyreklikke på det og velge "lagre bilde som..." fra popup-menyen.