Jan Frostad (Mulberry), Jan Erik Berntsen (Flake), Trond-Ove Skrødal (Clark) og Arne O. Reitan (Butcher)

Foto: GT Nergaard
For å lagre bildet må du høyreklikke på det og velge "lagre bilde som..." fra popup-menyen.