Kristofer Hivju (O’Casey), Cici Henriksen (Goodwill), Hallbjørn Rønning (Dogsborough), Hans Petter Nilsen (Arturo Ui) og Irene Waage (Gaffels)

Foto: GT Nergaard
For å lagre bildet må du høyreklikke på det og velge "lagre bilde som..." fra popup-menyen.