Ragne Grande (Laura Wingfield) og Jon Lockert Rohde (Jim O’Connor)

Foto: Johannes Laukeland Fester Sunde
For å lagre bildet må du høyreklikke på det og velge "lagre bilde som..." fra popup-menyen.