Olve Løseth (Fabian Propp), Hallbjørn Rønning (Peter Plum) og Jan Frostad (Klaus)

Foto: Ole Ekker
For å lagre bildet må du høyreklikke på det og velge "lagre bilde som..." fra popup-menyen.