ADRIAN POSEPILT forside
FABRIK forside
MOBY DICK forside
NÅR VI DØDE VÅKNER forside
OSCAR OG DEN ROSA DAMEN forside
PUPPAN TE PAPPA forside
Slide background
av Kristian Kristiansen, dramatisert av Petter Rosenlund
buy ticket
Premiere 30. august
Gamle Scene
Gamle Scene
- The Legend of M. Rabinowitz
buy ticket
Premiere 29. august
Teaterkjelleren
Basert på Herman Melvilles roman
buy ticket
Premiere 27. september
Studioscenen
Studioscenen
av Henrik Ibsen
buy ticket
Premiere 13. september
Hovedscenen
Hovedscenen
av Éric-Emmanuel Schmitt
buy ticket
Vises nå!
Studioscenen
Studioscenen
av Rasmus Rohde
buy ticket
Premiere 1. november
Hovedscenen
Hovedscenen
ADRIAN POSEPILT ft
Adrian Posepilt
FABRIK ft
Fabrik
MOBY DICK ft
Moby Dick
NÅR VI DØDE VÅKNER ft
Når vi døde våkner
OSCAR OG DEN ROSA DAMEN ft
Oscar og den rosa damen
PUPPAN TE PAPPA ft
Puppan te pappa
prev-monthjulinext-month
MTOTFLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forestillinger i dag
Ingen forestillinger.
Neste dag med forestilling er fredag 29. august
"High five" til Trøndelag Teater under Heddapris-utdelingen
En fantastisk aften for Trøndelag Teater og våre kunstnere i går kveld. Hele fem Heddapriser!
×
BESØK AV GAMMEL DAME nyhet4"High five" til Trøndelag Teater under Heddapris-utdelingen

Norsk teaters høyeste utmerkelse – Heddaprisen – har i år blitt delt for 17. gang. Prisutdelingen fant sted på Nationaltheatrets hovedscene søndag 15. juni 2014.

Årets vinnere er:

Beste kvinnelige skuespiller
Mariann Hole, «Lulu – Pandoras Eske», Nationaltheatret

Beste mannlige skuespiller
Vidar Magnussen, «Shockheaded Peter», Det Norske Teatret

Beste kvinnelige medspiller
Renate Reinsve, «Besøk av gammel dame», Trøndelag Teater

Beste mannlige medspiller
Sigmund Sæverud, «Mens vi venter på Godot», Riksteatret og Det Norske Teatret

Beste regi
Tyra Tønnessen, «Ekte kjærlighet – fritt etter Camilla Collett», Agder Teater og «Besøk av gammel dame», Trøndelag Teater

Årets forestilling
«Perpleks», Rogaland Teater

Årets barne/ungdomsforestilling
«Hundre hemmeligheter», Cirka Teater, Trøndelag Teater, Riksteatret, Trondheim Voices/Midtnorsk Jazzsenter

Beste scenografi/kostymedesign
Bård Lie Thorbjørnsen, «Besøk av gammel dame», Trøndelag Teater

Beste audiovisuelle design
Eirik Hegdal, Asle Karstad og Trondheim Voices, «Hundre Hemmeligheter», Cirka Teater, Trøndelag Teater, Riksteatret, Trondheim Voices/Midtnorsk Jazzsenter

Beste scenetekst
Alan Lucien Øyen og Andrew Wale, «Coelacanth», Winter Guests, Festspillene i Bergen, Den Norske Opera & Ballett, Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og Riksteatret

Særlig kunstnerisk innsats
Ensemblene i forestillingene «Fruen fra havet» av Henrik Ibsen, regi Tatu Hämäläinen og «Perpleks» av Marius von Mayenburg, regi Glenn André Kaada, begge Rogaland Teater.

Æresprisen (deles ut av Heddakomiteen)
Verdensteatret

Aksel Waldemars Minnepris – Nynorskprisen:
Ane Dahl Torp

Aksel Waldemars Minnepris – Billedkunstprisen:
Elisabeth Werp

 

Her følger juryens begrunnelse for «våre» fem vinnere:

BESTE REGI
God regi krever en klar idé. Den krever et helhetlig konsept. Den krever et lesbart, unikt og tilgjengelig scenisk uttrykk for nettopp dette konseptet. Regissøren må ta tak i materialet, elte og forme det. Så kommer første leseprøve og prosessen må begynne på nytt, denne gangen som et felles arbeid. Når ikke konseptet frem til, og inn i, skuespillerne, kommer det aldri frem til publikum.

Dette er ingen enkel prosess. Friksjon skaper varme. I smeltedigelen en prøvetid kan være skal regissørens ideer stå sin prøve, samtidig som stykke og roller skal gis til skuespillerne.

Mottakeren av årets regipris demonstrerer en sterk vilje. Hennes forestillinger dokumenterer grundig og særpreget arbeid, kontroll over både helhet og detaljer, enten regien er tilpasset teksten eller teksten formet til regi-ideen.

Regiprisen gis i år til en instruktør, ikke for ett, men for to regiarbeider, som sammen demonstrerer spennet i regissørens ambisjoner og kompetanse.

Årets regipris går til TYRA TØNNESSEN.

 

BESTE KVINNELIGE MEDSPILLER
I en oppsetning med et svært stort persongalleri skal alle aktørene helst være tydelige og komplette personer. Men for å få til et godt ensemblespill, er det samtidig viktig at ingen medspiller blir større enn rollen tilsier. Dette er en hårfin balansegang, og den mestres til fulle av årets prisvinner.

I denne absurde, men likevel ganske realistiske forestillingen blir menneskene stilt overfor eksistensielle utfordringer, og fra å være store humanister og prinsipielle i sine valg, ser vi hvordan de én etter én gir etter for penger og pragmatisme. Denne gradvise metamorfosen fremstilles med særlig stor innlevelse, tydelighet, komisk talent og fingerspissfølelse av prisvinneren.

Årets pris for beste kvinnelige medspiller går til RENATE REINSVE.

 

BESTE KOSTYMEDESIGN/SCENOGRAFI
Henrik Ibsens detaljerte sceneanvisninger vitner om at en av verdens fremste dramatikere visste at på en teaterscene taler også tingene til oss. Noen ganger betror de oss mer enn hva replikkene er i stand til å fortelle oss.

Mottakeren av prisen for beste kostymedesign og scenografi viser at det å bekle roller og skape et miljø hvor handlingen kan utspille seg, på sitt beste handler om nettopp å sette tingene i tale. Vinneren lar kostymene og scenografien puste liv i forestillingen, ikke først og fremst ved å utgjøre en utfyllende bakgrunn til handlingen, men ved å la dem avsløre og hentyde til underliggende og skjulte motiver – og på denne måten bidra til å drive fortellingen fremover.

Årets pris for beste kostymedesign/scenografi går til BÅRD LIE THORBJØRNSEN.

 

BESTE AUDIOVISUELLE DESIGN
I en forestilling der det er lagt spesiell vekt på det sanselige, musikalske og opplevelsesrike, er det selvsagt at musikk, lyd og sangfremføring skal spille på lag med det fortellende og visuelle og dermed være med på å skape en helhet. Men det er ikke ofte vi får oppleve en så nyskapende og samtidig så vellykket løsning som den årets prisvinner representerer.

Nyskrevet musikk fremført av fem sangere som nærmest blir del av scenografien, og som med sine stemmer og individuelle lydkontroller improviserer og manipulerer frem et musikalsk bakteppe i sanntid, er med på å gjøre denne forestillingen til en sanselig teateropplevelse av de helt sjeldne.

Årets pris for beste audiovisuelle design går til EIRIK HEGDAL, ASLE KARSTAD og TRONDHEIM VOICES.

 

ÅRETS BARNE/UNGDOMSFORESTILLING
Pris for årets barne/ungdomsforestilling rommer et vidt og åpent felt. Det er nødvendigvis stor forskjell mellom forestillinger for de minste og for ungdom som nærmer seg et voksenliv. Årets prisvinner henvender seg til ungdom, men makter samtidig med et enkelt fortellergrep å skildre stadiene i et ungt liv, fra barndom til ungdom.

Ved å smelte sammen en eventyrlig fabel og hverdagsliv, tas vi med på en ferd gjennom barndommen og deltar i hendelser som har formet barnets sinn og holdninger frem mot øyeblikket da en krise må håndteres – ikke av et uforstående barn, men av en reflektert ungdom. En slik forestilling som med eksistensielt alvor skildrer et barn i utvikling er sjelden kost i norsk teater.

Prisen for årets barne/ungdomsforestilling går til «HUNDRE HEMMELIGHETER».

 

Vi gratulerer alle involverte kunstnere!

kjøp
ADRIAN POSEPILT forside
Adrian Posepilt
Spilles fra 30. august
kjøp
FABRIK forside
Fabrik
Spilles fra 29. august
kjøp
MOBY DICK forside
Moby Dick
Spilles fra 27. september
kjøp
NÅR VI DØDE VÅKNER forside
Når vi døde våkner
Spilles fra 13. september
kjøp
OSCAR OG DEN ROSA DAMEN forside
Oscar og den rosa damen
Vises nå!
kjøp
PUPPAN TE PAPPA forside
Puppan te pappa
Spilles fra 01. november
"High five" til Trøndelag Teater under Heddapris-utdelingen
En fantastisk aften for Trøndelag Teater og våre kunstnere i går kveld. Hele fem Heddapriser!

Norsk teaters høyeste utmerkelse – Heddaprisen – har i år blitt delt for 17. gang. Prisutdelingen fant sted på Nationaltheatrets hovedscene søndag 15. juni 2014.

Årets vinnere er:

Beste kvinnelige skuespiller
Mariann Hole, «Lulu – Pandoras Eske», Nationaltheatret

Beste mannlige skuespiller
Vidar Magnussen, «Shockheaded Peter», Det Norske Teatret

Beste kvinnelige medspiller
Renate Reinsve, «Besøk av gammel dame», Trøndelag Teater

Beste mannlige medspiller
Sigmund Sæverud, «Mens vi venter på Godot», Riksteatret og Det Norske Teatret

Beste regi
Tyra Tønnessen, «Ekte kjærlighet – fritt etter Camilla Collett», Agder Teater og «Besøk av gammel dame», Trøndelag Teater

Årets forestilling
«Perpleks», Rogaland Teater

Årets barne/ungdomsforestilling
«Hundre hemmeligheter», Cirka Teater, Trøndelag Teater, Riksteatret, Trondheim Voices/Midtnorsk Jazzsenter

Beste scenografi/kostymedesign
Bård Lie Thorbjørnsen, «Besøk av gammel dame», Trøndelag Teater

Beste audiovisuelle design
Eirik Hegdal, Asle Karstad og Trondheim Voices, «Hundre Hemmeligheter», Cirka Teater, Trøndelag Teater, Riksteatret, Trondheim Voices/Midtnorsk Jazzsenter

Beste scenetekst
Alan Lucien Øyen og Andrew Wale, «Coelacanth», Winter Guests, Festspillene i Bergen, Den Norske Opera & Ballett, Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og Riksteatret

Særlig kunstnerisk innsats
Ensemblene i forestillingene «Fruen fra havet» av Henrik Ibsen, regi Tatu Hämäläinen og «Perpleks» av Marius von Mayenburg, regi Glenn André Kaada, begge Rogaland Teater.

Æresprisen (deles ut av Heddakomiteen)
Verdensteatret

Aksel Waldemars Minnepris – Nynorskprisen:
Ane Dahl Torp

Aksel Waldemars Minnepris – Billedkunstprisen:
Elisabeth Werp

 

Her følger juryens begrunnelse for «våre» fem vinnere:

BESTE REGI
God regi krever en klar idé. Den krever et helhetlig konsept. Den krever et lesbart, unikt og tilgjengelig scenisk uttrykk for nettopp dette konseptet. Regissøren må ta tak i materialet, elte og forme det. Så kommer første leseprøve og prosessen må begynne på nytt, denne gangen som et felles arbeid. Når ikke konseptet frem til, og inn i, skuespillerne, kommer det aldri frem til publikum.

Dette er ingen enkel prosess. Friksjon skaper varme. I smeltedigelen en prøvetid kan være skal regissørens ideer stå sin prøve, samtidig som stykke og roller skal gis til skuespillerne.

Mottakeren av årets regipris demonstrerer en sterk vilje. Hennes forestillinger dokumenterer grundig og særpreget arbeid, kontroll over både helhet og detaljer, enten regien er tilpasset teksten eller teksten formet til regi-ideen.

Regiprisen gis i år til en instruktør, ikke for ett, men for to regiarbeider, som sammen demonstrerer spennet i regissørens ambisjoner og kompetanse.

Årets regipris går til TYRA TØNNESSEN.

 

BESTE KVINNELIGE MEDSPILLER
I en oppsetning med et svært stort persongalleri skal alle aktørene helst være tydelige og komplette personer. Men for å få til et godt ensemblespill, er det samtidig viktig at ingen medspiller blir større enn rollen tilsier. Dette er en hårfin balansegang, og den mestres til fulle av årets prisvinner.

I denne absurde, men likevel ganske realistiske forestillingen blir menneskene stilt overfor eksistensielle utfordringer, og fra å være store humanister og prinsipielle i sine valg, ser vi hvordan de én etter én gir etter for penger og pragmatisme. Denne gradvise metamorfosen fremstilles med særlig stor innlevelse, tydelighet, komisk talent og fingerspissfølelse av prisvinneren.

Årets pris for beste kvinnelige medspiller går til RENATE REINSVE.

 

BESTE KOSTYMEDESIGN/SCENOGRAFI
Henrik Ibsens detaljerte sceneanvisninger vitner om at en av verdens fremste dramatikere visste at på en teaterscene taler også tingene til oss. Noen ganger betror de oss mer enn hva replikkene er i stand til å fortelle oss.

Mottakeren av prisen for beste kostymedesign og scenografi viser at det å bekle roller og skape et miljø hvor handlingen kan utspille seg, på sitt beste handler om nettopp å sette tingene i tale. Vinneren lar kostymene og scenografien puste liv i forestillingen, ikke først og fremst ved å utgjøre en utfyllende bakgrunn til handlingen, men ved å la dem avsløre og hentyde til underliggende og skjulte motiver – og på denne måten bidra til å drive fortellingen fremover.

Årets pris for beste kostymedesign/scenografi går til BÅRD LIE THORBJØRNSEN.

 

BESTE AUDIOVISUELLE DESIGN
I en forestilling der det er lagt spesiell vekt på det sanselige, musikalske og opplevelsesrike, er det selvsagt at musikk, lyd og sangfremføring skal spille på lag med det fortellende og visuelle og dermed være med på å skape en helhet. Men det er ikke ofte vi får oppleve en så nyskapende og samtidig så vellykket løsning som den årets prisvinner representerer.

Nyskrevet musikk fremført av fem sangere som nærmest blir del av scenografien, og som med sine stemmer og individuelle lydkontroller improviserer og manipulerer frem et musikalsk bakteppe i sanntid, er med på å gjøre denne forestillingen til en sanselig teateropplevelse av de helt sjeldne.

Årets pris for beste audiovisuelle design går til EIRIK HEGDAL, ASLE KARSTAD og TRONDHEIM VOICES.

 

ÅRETS BARNE/UNGDOMSFORESTILLING
Pris for årets barne/ungdomsforestilling rommer et vidt og åpent felt. Det er nødvendigvis stor forskjell mellom forestillinger for de minste og for ungdom som nærmer seg et voksenliv. Årets prisvinner henvender seg til ungdom, men makter samtidig med et enkelt fortellergrep å skildre stadiene i et ungt liv, fra barndom til ungdom.

Ved å smelte sammen en eventyrlig fabel og hverdagsliv, tas vi med på en ferd gjennom barndommen og deltar i hendelser som har formet barnets sinn og holdninger frem mot øyeblikket da en krise må håndteres – ikke av et uforstående barn, men av en reflektert ungdom. En slik forestilling som med eksistensielt alvor skildrer et barn i utvikling er sjelden kost i norsk teater.

Prisen for årets barne/ungdomsforestilling går til «HUNDRE HEMMELIGHETER».

 

Vi gratulerer alle involverte kunstnere!

Oscar og den rosa damen spilles under Olavsfestdagene
Etter 22 forestillinger i januar blir det nå igjen mulighet for å få med seg denne flotte forestillingen med Ragnhild Sølvberg.

Oscar og den rosa damen spilles tre ganger på Studioscenen her på teatret:

onsdag 30. august kl. 18
torsdag 31. august kl. 15
fredag 1. september kl. 18

Regien er ved Kjersti Haugen.

Billetter kan du kjøpe her.

FLERE NYHETER
Your browser is too old to view this site properly. You will need to install any modern web browser in order to see this page properly.